Irena Kubantová: Správná hračka ve správný čas

Jak vybrat správnou hračku ve správný čas pro děti ve věku 0- 3 roky

Jedním z odborníků, který podporuje projekt Toys and Stories, je přední česká lektorka montessori Irena Kubantová. Irena je zakladatelka Montessori praxe, lektorka kurzů pro rodiče, maminka tří dětí. Tématu rozvoje dětí a komunikace se věnuje od roku 2008. Má 29 certifikátů z prestižních školení a kurzů. Na svém Instagramu má více než 1.300 sledujících. Jejím posláním je “neustálé zlepšování fungování rodiny”. V rámci spolupráce s Toys and Stories Irena natočila speciální webinář o tom, jak vlastně správně vybírat hračky a jak si s dítětem hrát. Ty nejdůležitější poznatky shrnula do následujících bodů:

K čemu je smysluplná hra?

 • rozvoj motorických dovedností a koordinace těla
 • rozvoj jazyka a komunikace
 • rozvoj kognitivních funkcí (intelekt, logika)
 • rozvoj vztahu k sobě, světu a druhým lidem
 • rozvoj morálky

 

Pyramida učení (Mary Sue Williams & Sherry Shellenberger, 1996)

Popsali jsme si význam rozvoje – nervové soustavy, propriocepce, vestibulárního systému a taktilního čití, dalších smyslů, koordinace těla psychomotorické funkce a kognici (chování, praktický život a učení). Zdůraznila jsem, že pro dosažení plného potenciálu dítěte a jeho učení, je nutné rozvinout funkce v spodních patrech pyramidy. Zdroj obrázku, který jsem použila, a základní informace s ní spojené najdete v této prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/14136040/ – Pokud má vaše dítě něco, co byste nazvali poruchou chování, učení, soustředění apod., mám dovoleno zde sdílet kontakt na PaeDr. Ilonu Hrbáčkovou, která se věnuje diagnostice dětí od narození ve svém centru Pevný kořínek ve Slavkově: https://hrbackovailona.cz/

Vývoj v prvních 12 měsících života

 • Tělo se vzpřímí a postaví, začne chodit.
 • Ruka začne vedomě uchopovat a pouuštět, zjemňuje ovládání prstů a dlaně.
 • Sluch, hmat a chuť fungují do jisté míry již od prenatálního období, dále se rozvíjí.
 • Velký skok udělá vývoj oka – okohybné svaly a svaly, které umožňují ostření na objekt.
 • Rozvíjí se jazyk – a dítě nasává i styl komunikace a vnímání sebe sama skrz interakci s primárním pečovatelem. S jazykem souvisí i EMOČNÍ vývoj (který trvá od narození do minimálně 18 LET – skutečně LET, ne MĚSÍCŮ).

V návaznosti na výše uvedené body, můžete doma zrevidovat, jaké možnosti má dítě k rozvoji pohybu a smyslů. Všímejte si, co dítě může rušit – anebo co vyjadřuje, když spustíte hudbu/rádio. Vnímá pak ještě komunikaci? Má na to kapacitu? Všímejte si, kolik vaše prostředí nabízí vizuálních podnětů, sluchových podnětů. Kolik je u vás doma chaosu/řádu? Hledáme výzvu a zároveň prostor ke spočinutí a stabilizaci.

Samostatná chůze

Od momentu, kdy dítě stojí, musí používat svoje tělo a dále jej posunovat – ale ještě není zralé na konstruktivní práci. Tedy primárně roznáší, přenáší, vyndává, vysypává, vytahuje, otvírá – a zavírá, strká, hází a boří. Díky těmto aktivitám dále rozvíjí koordinaci a hlavně rovnováhu. V tomto období není na místě výchova ve smyslu: „Toto nedělej, nehluč, neroznášej.“ Naopak, pokud pozorujete své dítě dobře, můžete mu aktivně nabízet, co odkud může vyndat, co kam může přenést apod.

Vývoj směrem ke konstruktivní (spolu)práci

V cca 16/18 měsících se dítě posouvá dál – začíná koordinovat pohyb směrem ke konstruktivní práci – začíná opravdu napodobovat činnost dospělého. Pokud mu ji neumožníte v reálném životě na úrovni dítěte, pak se bude snažit o tyto činnosti při hře (kdy patrně nedosáhne tak vysokého stupně koordinace jako při skutečné práci). Toto ale vyžaduje klid a pohodu dospělého. Činnosti nevykonává od začátku až do konce, obvykle se přidá na nějaký čas, nějaký úsek práce, kterou opakuje. Díky opakování a opakovaným ukázkám ze strany dospělého dítěti se dítě dále učí a zlepšuje. (pozn.: Dítě se neučí vysvětlováním, ale činností samou, vlastním prožitkem.)

M.Montessori: Tři dary člověka

Mluvila jsem o harmonii 3 darů, které člověk má:
 • ruce (které mohou tvořit, pracovat, hladit)
 • mozek (který může uvažovat – ale ve věku do 3 let ještě není logika zapojená)
 • srdce (které dokáže milovat)
V návaznosti na tyto dary můžeme sledovat, kdy a při jaké činnosti se dítě rozvíjí.